card

Гэрээт инженерийн үйлчилгээг бид танд хүргэж байна.

Үүнд: 

Байгууллагын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцын байнгын ажиллагааг хариуцан ажиллах. Ээлжийн болон байнгын инженер, техникийн ажилтнаар хангаж ажиллах

Байгууллагын дотоод сүлжээ, хяналтын камер, галын дохиолол, хулгайн дохиололын системүүдийн найдвартай ажиллагааг гэрээгээр хариуцан ажиллах

Уул уурхайн болон кэмпийн инженерчлэл, засвар үйлчилгээг байнгын инженер техникийн ажилтнаар хангаж ажиллах.

 

Хүсэлт илгээх