card
×
Хулгайн дохиололын систем

Чимээ мэдрэгч

  • Мэдрэх өнцөг- хэвтээ-900, босоо-750
  • Тэжээл- 12VDC/7,5V-15V/
  • Ажиллах температур -  -100С-+500С
  • Хэрэглэх хүчдэл-14mA

Хүсэлт илгээх