card
×
Галын дохиоллын систем

Утасгүй утаа мэдрэгч

  • Гэрлэн оптик мэдрэгчтэй
  • Дижитал дохио дамжуулна
  • Мэдрэх талбай- 300м2
  • Текст хийх товчтой
  • Ашиглах хэм-   -200С- +500С
  • Станц руу Wireless-р холбогдоно. /Саадгүй орчинд хамгийн хол зай 100м/

Хүсэлт илгээх