card
×
Хулгайн дохиололын систем

Утасгүй хөдөлгөөн мэдрэгч

  • Өрөөний температурт ажиллана.
  • Мэдрэх зай -12 м
  • Мэдрэх өнцөг- 900
  • Алдааны мэдээг дамжуулна.
  • Станц руу Wireless-аар холбогдоно/Саадгүй орчин хамгийн хол зай 100 м/
  • Ажиллах температур-    -200С-+500С

Хүсэлт илгээх