card
×
Галын дохиоллын систем

Утаа мэдрэгч

  • Мэдрэх талбай- 20м2
  • Ашиглах хэм-   -100С- +500С
  • Мэдрэх зэрэглэл-  2,3 -р зэрэглэл
  • Мэдрэх хугацаа- 0,5-1,5мсек

Хүсэлт илгээх