card
×
Хулгайн дохиололын систем

Хөдөлгөөн мэдрэгч

  • Мэдрэх зай -           12м
  • Мэдрэх өнцөг -       900
  • Ажиллах хэм-         -200С-+600С
  • Гүйдэл/хүчдэл-       9mA-12mA/9-16VDC

Хүсэлт илгээх