card
Цаг бүртгэлийн систем

Нүүр, хурууны хээгээр бүртгэх /UF-100/

Техник үзүүлэлт:

  • Нүүр царайгаар таних багтаамж: 200
  • Хуруны хээгээр бүртгэх багтаамж: 400
  • Цагийн бүртгэлийн багтаамж: 50,000
  • Мэдээлэл авах: флаш диск, дотоод сүлжээ

Давуу талууд:

  • Монгол хэлтэй, програм үнэгүй
  • Эхний нэг сарын тайланг хамтран гаргаж өгнө.
  • Заавар гарын авлага видео хэлбэрээр.

Хүсэлт илгээх