card
×
Нэвтрэх хяналтын систем

Карт, кодоор нэвтрэх /KR600/

Техник үзүүлэлт:

  • Хэрэглэгчийн тоо: 2000
  • Таних хугацаа: <300мсек
  • Карт таних зай: 5-10 см
  • Тэжээл: DC 6-14V/ 70 mA
  • Гэрэл: улаан/ ногоон
  • Ажиллах температур:  -10°C - +65°C
  • Чийгшил: харьцангуй чийгшил 10%-90%

Хүсэлт илгээх