card
Дагалдах хэрэгсэл

АНАЛАОГ КАМЕРЫН ХОС УТАС

Цэвэр зэс дамжуулагчтай Аналог камерийн системд хэрэглэхэд зориулагдсан хос утас. 

  • Хэмжээ: 200метр
  • Зориулалт: Гадна хэрэглэх зориулалттай
  • Өндөр Зэсийн Контент CSS
  • 18 цаг PE + PVC хүрэм
  • 95% сүлжих ба тугалган бамбай

Хүсэлт илгээх